AR-GE FAALİYETLERİ

INDEPENDENT projesinin genel hedefi, enerji, gıda, sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre teknolojileri alanlarında alg biyokütlesi tabanlı kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve dışa bağımlılığı azaltıcı ürün ve uygulamalara yönelik araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinin yürütülmesi, entegre biyorafineri konsepti içerisinde biyoekonomi odaklı kalkınma modeli yaratarak üretimin ölçeklendirilmesidir.

Alg biyoteknolojileri alanında Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak yapılan çalışmalar, Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB) çatısı altında yürütülmekte olup, alg kültürü büyütülmesinden son katma değerli ürünün eldesine kadar tüm üst ve alt akış proseslerini kapsamaktadır.

Proje sayesinde Türkiye’nin önemli sorunlarına yönelik sürdürülebilir çözümler üretilerek; biyoekonomi alanında ileriye dönük somut bilgi ve teknolojilerin örnek bir çatı altında toplanması sağlanmaktadır. Proje kapsamında Ar-Ge konusunda tecrübeli bilim insanları ile teknoloji uygulamaları konusunda uzman özel sektör paydaşları bir araya gelerek kapasite artırımı ve sektörel gelişim konularında işbirliği yapabilecek, bilgi alışverişinde bulunabilecektir. Böylelikle 2014-2023 İstanbul Bölge Planı ve 11. Kalkınma Planı çerçevesinde yüksek katma değerli ürün geliştirilmesine yönelik ileri teknoloji birikimi ve iş gücü sağlanması konusunda disiplinler arası bir yapı geliştirilecektir. Kendi uzmanlık alanlarında yetkin akademisyenlerin yürütücülüğünde, özel sektör ile sivil toplum paydaşlarının katılımlarıyla mikroyosunların enerji, gıda, sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre teknolojileri alanlarında katma değeri yüksek ürün ve uygulama üreterek ulusal bazda örnek bir yapı, uluslararası arenada ise Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak bir platform görevi yapacaktır.Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden sadece projeyi yürüten BÜN Teknopark A.Ş. sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.