Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile tam uyum

INDEPENDENT Projesi 2030 yılına kadar taahhüt edilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan dokuz tanesine doğrudan katkı sağlamaktadır.

  • Hedef 2 - Açlığa Son
  • Hedef 6 - Temiz Su ve Sanitasyon
  • Hedef 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji
  • Hedef 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
  • Hedef 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
  • Hedef 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
  • Hedef 12 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
  • Hedef 13 - İklim Eylemi
  • Hedef 14 - Sudaki Yaşam


Hedef 2 - Açlığa Son

Yosunlar çok farklı iklim şartlarında zorlu koşullara adapte olarak büyüyebilmekte, yüksek besleyici özellikleri sayesinde az gelişmiş ülkelerde yetersiz beslenme ile mücadeleye destek potansiyeli taşımaktadır.Hedef 6 - Temiz Su ve Sanitasyon

Yosunlar özellikle azot ve fosfor gibi besin öğeleri gruplarını atıksulardan absorbe ederek su kalitesini iyileştirirken, döngüsel ekonomi uygulaması sunmaktadır. Endüstriyel atık sularda mevcut ağır metal ve mikrokirleticilerin gideriminde kullanılabilmektedir.Hedef 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji

INDEPENDENT projesi kapsamında yosunlardan biyo-jet yakıtı, biyo-dizel ve yeşil biyo-hidrojen üretilerek fosil kaynaklı ürünlere bağımlılığı azaltacak alternatif ürünler sunuluyor.Hedef 8 – İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Entegre biyorafineri konsepti ile biyoekonomi odaklı büyüme modeli sunan INDEPENDENT projesi, katkı değeri yüksek yenilikçi ürünler geliştirirken lokomotif sektörler için sürdürülebilir hammadde kaynağı sağlıyor.Hedef 9 – Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Karbondioksit emisyonu yüksek endüstriler için baca gazı bertarafı sağlanırken, yakalanan karbondioksit çevresel açıdan temiz, ekonomik açıdan sürüdürülebilir, katma değerli ürünlere dönüştürülüyor.Hedef 11 – Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Şehirlerin sera gazı salınımlarının azaltılması için doğa tabanlı çözümler sunan yosunlar, döngüsel şehirler kapsamında azot, fosfor kazanımı ve karbon özümsemesi sağlıyor.Hedef 12 – Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

INDEPENDENT projesi ile birlikte alg biyokütlesinin farklı sektörlere yönelik ürün gruplarında kullanılması ile GSYH başına ayak izi azaltılırken, gıda gibi temel ihtiyaç sektörlerinde sürdürülebilir yaşam anlayışı teşvik ediliyor.Hedef 13 – İklim Eylemi

INDEPENDENT projesi entegre biyorafineri kapsamında işlenen alg biyokütlesi ile küresel iklim krizine karşı doğrudan sera gazı azaltımı sağlarken, çevresel parametreler ile uyumlu bir kalkınma modeli sunuyor.Hedef 14 – Sudaki Yaşam

Okyanus ve denizlerdeki yaşamın temelini oluşturan yosunlar INDEPENDENT projesi kapsamında sürdürülebilir balıkçılık için sağlıklı yem uygulamaları geliştiriliyor. Üretim sırasında yakalanan karbondioksit, okyanus asitlenmesini azaltmada yardımcı oluyor.