ÇALIŞTAYLAR

Gıda ve Tarım Çalıştayı

Gıda sektörü için bitkisel tabanlı, GDO olmayan, doğal fonksiyonel gıda ve içecek ürün uygulamaları, alternatif protein kaynağı olarak öne çıkan mikroalgler, sağlıklı ve besleyici gıda ürünleri için önemli bir hammadde kaynağı oluşturuyor. Tarım Sektöründe ise biyogübre üretimi ve toprak organik içeriğinin artırılması ile verimli ürün eldesi için biyostimülant uygulamalarında kullanılan mikroalgler ile tarımsal üretim kapasitesi artırılıyor.

Gıda ve tarım sektörlerinden katılımcılara daha detaylı bilgilendirme yapabilmek amacıyla 11 Şubat 2022 tarihinde "MİKROALG YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TEMEL HUSUSLAR” Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayla ilgili videolar ve fotoğraf galerisi için tıklayınız.

11 Şubat
2022

Sağlık ve İlaç Çalıştayı

Profilaktik etki gösteren, antioksidan özellikleri yüksek mikroalg ürünleri sağlık/ilaç sektörüne yenilikçi ürünler sunmasının yanı sıra mikroalg tabanlı etken maddeler, çeşitli farmasötik uygulamalar ve biyolojik aktivite çalışmalarında kullanımı hızla artıyor.

Sağlık ve ilaç sektörlerinden katılımcılara daha detaylı bilgilendirme yapabilmek amacıyla 11 Mart 2022 tarihinde "BİYOAKTİF MADDE ARAŞTIRMALARINDA ENSTRÜMANTAL ANALİZ TEKNİKLERİ” Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayla ilgili videolar ve fotoğraf galerisi için tıklayınız.

11 Mart
2022

Enerji Çalıştayı

Enerji sektörü için mikroalg tabanlı biyo-jet yakıtı, biyo-dizel, biyo-hidrojen ve biyo-metan uygulamaları, ulaşım ve taşımacılık sektörüne yönelik sürdürülebilir biyoyakıt alternatifleri sağlamak üzere ön plana çıkan biyoyakıtlar, fosil yakıtlara alternatif olurken sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunuyor.

Enerji sektöründen katılımcılara daha detaylı bilgilendirme yapabilmek için düzenleyeceğimiz çalıştay etkinliğimiz 2022 yılı Eylül ayında gerçekleştirilecektir.

Eylül
2022


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden sadece projeyi yürüten BÜN Teknopark A.Ş. sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.