EĞİTİM

Yosun biyoteknolojileri alanında eğitim ve insan kaynakları

INDEPENDENT projesi kapsamında gıda, tarım, hayvancılık, sağlık, enerji ve çevre sektörlerinde bilgi ve teknoloji odaklı ekonomik kalkınma konusunda farkındalığın artırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yosun tabanlı biyoteknoloji ürünlerinin kullanımını artırmak, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren tüm paydaşlar arasındaki iletişimi sağlamak, işbirliğini etkin kılmak, stratejik adımların atılmasında yol gösterici olmak, Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla eğitimler düzenlenecek ve bir bilgi erişim platformu oluşturulacaktır. INDEPENDENT ekibi sektör paydaşlarına bilimsel ve teknolojik katkıları dışında önemli ve stratejik planlamalarında yol gösterici olacak bilgi, doküman ve mevzuatlarla ilgili kaynak sağlayacak, veri tabanları ve literatür oluşturacaktır. Bu kapsamda INDEPENDENT projesi, farkındalık yaratma ve pratik bilgi üretme yoluyla bilgi ve teknoloji açığını azaltarak mikroyosun biyoteknolojilerinin kritik alanlarda ürün ve işlem metotlarını yaygınlaştıracaktır.

Eğitim modülleri

  • Yosun Yetiştiriciliğinde Temel Prensipler
  • Yosun Biyoteknolojileri
  • Büyük Ölçekli Yosun Üretimi ve İşlenmesi

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden sadece projeyi yürüten BÜN Teknopark A.Ş. sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.