PROJE TANITIMI

Biyoekonomi Odaklı Gelişim için Entegre Biyorafineri Konsepti (INDEPENDENT)

INDEPENDENT Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir


INDEPENDENT Projesi ile, Türkiye’nin temel sıkıntılarından ve başlıca cari açık kaynaklarından sağlık ve enerji alanlarına yönelik biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan ürün ve teknolojilerin entegre bir üretim modeli ile fosil kaynaklara bağlı olmadan tamamen alg (yosun) tabanlı doğal kaynaklardan elde edilmesi hedeflenmektedir.

Kara ve denizde kurulacak alg üretim reaktörlerinde yetiştirilecek mikro ve makroalglerden insan gıda takviyesi ürünleri, farmasötik özellik gösteren bileşenler, hayvan yemi uygulamaları, organik gübre ve biyoyakıtlar geliştirilmesi planlanmaktadır. Sıfır atık hedefli tesis, tam kapasite çalışmaya başladığında Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olma özelliğini taşıyacaktır.

Kurulacak tesiste yıllık yaklaşık 1200 tonluk ıslak alg kütlesi işlenirken Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında başta gıda, enerji, çevre ve sağlık sektörleri olmak üzere bir çok farklı sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lere danışmanlık, proje geliştirme, teknoloji transferi, test ve analiz hizmetleri verebilecek, istihdam yaratılacak ve sektör gelişimi sağlanacaktır.

Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti (INDEPENDENT) Projesi, program otoritesi olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı altında AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı Aracı (IPA) ile desteklenmeye hak kazanarak 18.12.2019 tarihi itibariyle uygulama süreci başlamıştır.

INDEPENDENT Projesi ile Türkiye’nin temel cari açık kalemleri olan enerji ve sağlık başta olmak üzere gıda, tarım, hayvancılık ve çevre sektörlerine yönelik ürün ve teknolojilerin biyoekonomi odaklı bir büyüme modeline dayanan entegre bir üretim sistemi ile elde edilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında fosil kaynaklara bağlı olmadan, tamamen alg (yosun) tabanlı sürdürülebilir doğal kaynakların işlenebilmesi için Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde faaliyet gösteren İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB) çatısı altında sıfır atık hedefli, karbon-negatif, entegre bir biyorafineri sistemi tasarlanmıştır.

Toplam 2500 metrekarelik bir Ar-Ge alanı ve üretim sahasında kurulan 80 metreküplük açık havuz ve 30 metreküplük kapalı üretim reaktörlerinde yetiştirilen alglerden insan gıda takviyesi ürünleri, farmasötik özellik gösteren bileşenler, hayvan yemi uygulamaları, organik biyogübre ve biyoyakıtlar geliştirilmektedir. Tamamen rüzgâr enerjisi destekli tesis, Türkiye ve Avrupa'nın ilk karbon-negatif entegre biyorafinerisi olma özelliğini taşımaktadır.

Projenin toplam 5,7 milyon Avro’luk bütçesi, Rekabetçi Sektörler Programı altında, %85 oranında Avrupa Komisyonu, %15 oranında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. INDEPENDENT projesi ile Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) çerçevesinde proje hedef sektörleri başta olmak üzere petrokimya, kozmetik, tekstil gibi alg tabanlı ürünlerin kullanıldığı birçok farklı alanda faaliyet gösteren KOBİ’lere danışmanlık, proje geliştirme, know-how ve teknoloji transferi, ekipman tasarım, ürün test ve analiz hizmetleri verilmekte, istihdam yaratılarak sektör gelişimi sağlanmaktadır.