SAĞLIKMikroyosunlar kıymetli biyokütle kaynaklarından olup son dönemlerde katma değeri yüksek ürünlerin eldesinde ilgi görmekte ve tercih edilmektedirler. Fotosentetik ve ototrofik olan bu canlıların biyolojik aktif madde içeriklerinden ilaç uygulamaları için kullanımları ülkemizde henüz istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Literatürde yapılan taramalarda belirli coğrafyalardan izole edilen mikroalg türleri arasında yüksek antioksidan, antibakteriyel, antifungal, antihelmintik ve antikoagulan aktivite gösterdiği belirtilmiştir. Taksonomik açıdan oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan, bir çok faklı ekosistemde barınabilen, tatlı, tuzlu, ve acı su sistemlerinde büyüyebilen mikroalglerin çeşitli farmasötik uygulamaları ve biyolojik aktivite çalışmalarındaki potansiyelleri mevcutken ülkemizde bu alandaki çalışmalar halen arzu edilen seviyeye ulaşmamıştır. Bu sebeple INDEPENDENT projesi kapsamında yüksek biyolojik aktivite gösteren mikroalg türlerinde ilaç sektöründe kullanılmak üzere biyoaktif madde taraması ve aday moleküllerin karakterizasyonu çalışmaları yapılmaktadır.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden sadece projeyi yürüten BÜN Teknopark A.Ş. sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.