TARIMOrman ve Su İşleri Bakanlığı verilerine göre ülkemizin son 19 yıldaki kişi başına düşen tarım alanı miktarları gittikçe azalmaktadır. Artan nüfusa bağlı olarak kişi başına düşen tarım alanı miktarları son yıllarda ciddi düşüş göstermektedir. Ülkemizin önümüzdeki yıllarda gıda ihtiyacını karşılayabilmek için tarım alanları daha verimli kullanılmak zorundadır. Verimli kullanım için yeni metotların uygulanması ve Ar-Ge çalışmaları bir gerekliliktir. Şehirleşme ile birlikte tüketim alışkanlıklarındaki değişimler, çeşit artışı, hazır gıdaya yönelme gıda güvenliği konusunu öne çıkarmaktadır. Gıda güvencesinden gıda güvenliğine uzanan çizgide gıda sektörünün tarımla bütünleşmesi önem arz etmektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Strateji Planı’nda; Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü ve Gıda ve Tarım Örgütü’nün küresel çapta kullanılan tarım kavramları içinde gıda üretim tüketim zincirindeki alanlarda belirtilen ana hedefler arasında modern tarım yerine sürdürülebilir tarım, 
iyi tarım uygulamaları ve 
topraksız tarım bulunmaktadır.

Tüm bu hedefler doğrultusunda ve yüksek şehirleşme oranı göz önünde bulundurulduğunda INDEPENDENT projesi kapsamında tarım sektörüne yönelik İstanbul Bölgesi’nde mikroyosun tabanlı biyo-gübre ve biyo-stimülan ürünler üzerine Ar-Ge çalışmaları ile yerli ürün elde edilmesi ve ileriye dönük ihtiyaç giderimi çalışmaları yapılmaktadır.


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden sadece projeyi yürüten BÜN Teknopark A.Ş. sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.