TEST-ANALİZ

Laboratuvar Ölçeğinden Endüstriyel Ölçeğe

Yosun biyoteknolojileri alanında laboratuvar ölçeğinden endüstriyel üretim ölçeğine kadar tüm ürün ve teknolojiler için test-analiz, danışmanlık, proje geliştirme ve uygulama hizmetleri, sistem biyolojisi temelli Ar-Ge deneyimi ve tecrübesine sahip INDEPENDENT projesi ekibi tarafından verilmektedir.

 • Geniş alg kültür koleksiyonu
 • Genomik ve transkriptomik analizler
 • Metabolomik ve proteomik analizler
 • Biyoenformatik analizler
 • Analitik karakterizasyon
 • Biyokimyasal karakterizasyon
 • Tür tayini ve mikrobiyolojik karakterizasyon
 • Tek-hücre çalışmaları
 • Moleküler ve hücresel görüntüleme
 • Biyoyakıt analizleri
 • Katma değerli ürün analizleri


Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Web sitesinin içeriğinden sadece projeyi yürüten BÜN Teknopark A.Ş. sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.